۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امیر المومنین ع» ثبت شده است

۰

علی آن شیر خدا شاه عرب

چه زیبا گفت بهجت تبریزی: 

علی آن شیر خدا شاه عرب    الفتی داشته با این دل شب 

شب زاسرار علی آگاه است    دل شب محرم سر الله است

آری امیر المومنین مرد شب است....

مرد عدالت است:

ناشناسی که به تاریکی شب      می برد شام یتیمان عرب...

زمین فراق عدالت را می کشد.

عدالت علوی ع آرزوی تهیدستان و بینوایان است.

کجایند عمار ها و ابوذرها

می توانیم با تکیه بر فرهنگ اسلامی خود نیز به پیشرفت برسیم نیازی به تغییر دین نیست.

بایگانی

پيوندها